SŁOWO-TEKST-CZAS

         Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Instytutem Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (Rosja) oraz Instytutem Filologii Obcych Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy) pod auspicjami Komisji Frazeologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, w dniach 1-4 grudnia 2011, zorganizowali 9. Międzynarodową Konferencję Naukową Słowo. Tekst. Czas. Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym.
          Wydarzenie zostało podzielone na dwie części: konferencję naukową (1-2 grudnia) oraz "obrady okrągłego stołu" (3-4 grudnia). W części pierwszej wzięły udział Beata Jerzakowska i Joanna Waliszewska, które, w panelu poświęconym dziedzinom interdyscyplinarnym, przestawiły referat pt. Techniki tworzenia nazw sklepów z odzieżą używaną w województwie wielkopolskim.
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Ernesta Moritza Arndta,
Greifswald, Niemcy
Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, Rosja
Kreator stron internetowych - strona bez programowania