POGRANICZA JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO

          Na Konferencje Naukowe pt. Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Tradycje - współczesność - perspektywy - zagrożenia zorganizowane zorganizowane z okazji odnowiania doktoratów Profesorów: Zygmunta Zagórskiego i Karola Zierhoffera oraz z okazji jubileuszu 85. urodzin Prof. dr. hab. Zygmunta Zagórskiego, które odbyły się w dniach 15-17 listopada 2011, zaprosili: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM, Komisja Językoznawcza Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Koło Miłośnikłów Języka Instytutu Filologii Polskiej UAM.
          Wydarzenie składało się z części plenarnej oraz studencko-doktoranckiej. W sekcji dla młodych naukowców wzięła udział Beata Jerzakowska, która przygotowała wystąpienie pt. Kopciuszek czy Rzeczo-znawca? Kilka uwag o technikach tworzenia nazw sklepów z odzieżą używaną (na materiale sklepów w województwie dolnośląskim).  
Kreator stron internetowych - strona bez programowania