O NAS

Naukowe Koło Onomastów NAZYWACZE powstało w roku akademickim 2011/2012 i działa w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.
Opiekunem naukowym Koła jest dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska.

Zajmujemy się głównie antroponimią, toponimią i chrematonimią. Analizowałyśmy budowę i pochodzenie nazw miejscowości, a także realizowałyśmy projekt Koła dotyczący nazw sklepów z odzieżą używaną na terenie Polski. Brałyśmy udział w konferencjach naukowych, przeprowadziłyśmy warsztaty brandingowe ("Jak nazwać firmę i produkt?") oraz prezentację dotyczącą nazw geograficznych w Bydgoszczy - obie akcje w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki. W obszar naszych badań chcemy też włączyć apelatywizację nazw własnych.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania