Wystawa "Nazewnicze zabytki Poznania"

8 października została otwarta wystawa pn. „Nazewnicze zabytki Poznania” zorganizowana przez Zespół Onomastyczny przy Komisji Badań Regionalnych PAN w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej UAM i Bibliotekę Uniwersytecką, w której odbyło się otwarcie. Kuratorem wystawy jest opiekun naukowy naszego Koła, pani dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska.

Na początku pani doktor wygłosiła krótką prelekcję, podczas której wyjaśniła, czym jest onomastyka, jakie są jej zadania i przedstawiła kilka najistotniejszych kwestii teoretycznych, a później opowiadała o historii poszczególnych nazw Poznania.

Wystawa ma na celu propagowanie wiedzy na temat nazewniczej przeszłości Poznania, wskazanie na pochodzenie poszczególnych nazw własnych i ich zmian strukturalnych – dokonanych spontanicznie lub wskutek urzędniczych postanowień. Można poznać etymologię takich nazw jak, m.in.: Przepadek, Kurzanoga, Świętosławska, Sołacz, Nadolnik, Bogdanka, Apteka pod Złotym Lwem czy Abisynia. Opisy ilustrowane są materiałami ikonograficznymi ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wystawa będzie otwarta do 9 listopada.

WS

Kreator stron internetowych - strona bez programowania