Język w Poznaniu IV

18.05.2012 Koło Naukowe Germanistów oraz koło językoznawcze REMAT, działające przy Wydziale Neofilologii, zorganizowały 4. edycję konferencji Język w Poznaniu. Czynny udział w wydarzeniu wzięła Joanna Waliszewska, która wygłosiła referat, pt. Kraj Bjezstracha czy Kraina Bez Trwogi?

ABSTRAKT WYGŁOSZONEGO PRZEZ J. WALISZEWSKĄ REFERATU

Jurij Brězan (1916-1925) to jeden z ważniejszych przedstawicieli literatury serbołużyckiej, piszący w języku górnołużyckim oraz niemieckim. Powieść Krabat, napisana w języku górnołużyckim, powstała w 1976 roku i została przetłumaczona m.in. na język polski.
Referat „Kraj Bjezstracha a Kraina Bez Trwogi - kilka słów o nazwach własnych w tłumaczeniach powieści Krabat górnołużyckiego pisarza Jurija Brězana” skupia się na nomina propria występującymi w oryginale oraz wersji niemieckiej i polskiej. Celem referatu jest porównanie, jak przekładane są nazwy własne z języka górnołużyckiego i w jaki sposób przetłumaczone wpływają na odbiór całości tekstu przez czytelnika - bo o wyższości oryginału nad tłumaczeniem pisano już setki razy.

1. Brězan Jurij, Krabat, przeł. I. Sławińska, posł. K. Koczy, Katowice 1984.
2. Brězan Jurij, Krabat, Budyšin 1976.
3. Brězan Jurij, Krabat oder Die Verwandlung der Welt: Roman, Leipzig 1984.
4. Graf Magdalena, Onomastyka na usługach socrealizmu. Antroponimia w literaturze lat 1949-1955, Poznań 2006.
5. Onomastyka literacka, pod red. M. Biolk, Olsztyn 1993.
6. Sarnowska-Giefing Irena, Nazewnictwo w nowelach i powieściach polskich okresu realizmu i naturalizmu, Poznań 1984.

Więcej informacji o konferencji Język w Poznaniu IV
Kreator stron internetowych - strona bez programowania