Czym jest onomastyka?

Onomastyka 
(od gr. onoma - 'imię') to dział językoznawstwa zajmujący się badaniem i klasyfikowaniem nazw własnych. Jej główne gałęzie to:

  • antroponimia - nazwy indywidualne osób, np. imiona, nazwiska, przezwiska, przydomki;
  • toponimia - nazwy terenowe zamieszkałe i niezamieszkałe, np. hydronimy (n. jezior, stawów, rzek, cieków wodnych), plateonimy (n. urzędowe ulic), hodonimy (nazwy potoczne dróg), oronimy (n. gór), choronimy (n. krajów);
  • zoonimia - nazwy indywidualne zwierząt;
  • kosmonimia - nazwy obiektów należących do przestrzeni kosmicznej, np. planet, gwiazd, gwiazdozbiorów;
  • chrematonimia - nazwy wytworów rąk ludzkich, np. ergonimy (n. instytucji i sklepów), firmonimy (n. firm i produktów), medionimy (n. związane z produkcją medialną, np. nazwy kanałów telewizyjnych i radiowych, nazwy audycji, nazwy domen internetowych), kampanonimy (n. dzwonów) i wiele, wiele innych.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania